Accessibility
EN
HE

מנהל/ת תהליכי אסטרטגיית מיתוג ושיווק

חברת עוז גלובל B2B, המתמחה במתן שירותי מיתוג ושיווק לחברות B2B, שואפת להרחיב את יכולותיה.

בנוסף על בניית האסטרטגייה השיווקית והמיתוג, נעניק ללקוחותינו שירותים נוספים כגון בניית תוכניות GO TO MARKET, ותוכניות שיווק שנתיות הנגזרות מהאסטרטגייה העסקית.
אנו מאמינים שהתרחבות זו תאפשר ביסוס והעמקה של הקשר עם הלקוחות שלנו והצעת ערך נוספת למנהלי השיווק והמרקום.

 

דרישות התפקיד:

ניסיון  תעסוקתי:

או

קורות חיים יש להפנות אל אראל דגן : erel@erelhr.com

מוכן לקפיצת מדרגה במיתוג ובשיווק שלך?