Accessibility

דרוש/ה תקציבאי/ת

מטרה: יצירת חווית שירות מדהימה לכל לקוח!

תאור התפקיד

 

במסגרת התפקיד אחראי/ת התקציבאי/ת לייצג את הלקוחות בתוך המשרד ולייצג את המשרד אל מול
הלקוחות.
התקציבאי/ת כפופ/ה למנהלת הלקוח ואחראית להוציא לפועל את כל הפעילויות השוטפות של הלקוחות,
תוך עמידה בלוחות זמנים ותוך הפעלת הגורמים הרלוונטיים בתוך עוז ומול ספקים וקבלני משנה עבור
הלקוחות.

 

יכולות נדרשות

 

דרישות התפקיד

שליחת קו"ח

מוכן לקפיצת מדרגה במיתוג ובשיווק שלך?