Accessibility

תרבות ומעורבות ארגונית

יחד ניצור תקשורת פנים-ארגונית המחברת רגשית את העובדים למותג, מניעה אותם לפעולה ויוצרת אצלם מעורבות. "אם המותג הוא ההבטחה, עובדי החברה הם בגדר מקיימי ההבטחה" – ניקולאס אינד בדגש שמושם על הבטחת המותג בסביבת השוק, פעמים רבות מתעלמים מנכס עוצמתי ביותר שיש לנו, והוא עובדי החברה. למעשה, היכולת שלנו לייצר מותג חזק ולממש את הבטחת המותג ללקוחות שלנו מושפעת במידה רבה מהחיבור של עובדי החברה למותג ולערכים שלו. אנחנו נעזור לכם ליצור תקשורת פנים-ארגונית של המותג במטרה ליצור תרבות מותגית חזקה ועקבית ולהבטיח כי עובדי החברה יהיו מחוברים רגשית, מחויבים ומעורבים באופן פעיל בחיי המותג. השגת מטרות אלו יתנו למותג ה-B2B שלכם עוצמה, משמעות ואותנטיות – בתוך החברה ובסביבת השוק.

"דרך העבודה עם עוז למדנו מהי חשיבותה של הטמעה נכונה של הבטחה מותגית, מהי האותנטיות שחיפשנו ומהן הדרכים להציג את החוזקות והייחודיות שלנו. למדנו גם עד כמה חשובה הדבקות בהבטחה, ועד כמה נחוץ שהמנהלים יובילו את הטמעת ערכי המותג בתוך החברה, כדי להבטיח עקביות, רציפות ומעורבות מלאה של העובדים"

ענבל לביא, מנכ"ל WebPals
View case study
לסיפור המלא
מוכן לקפיצת מדרגה במיתוג ובשיווק שלך?